SUNDHED

Når der arbejdes med ældre eller syge mennesker er det vigtigt at bygningerne og omgivelserne omkring tilgodeser såvel patient og beboer som personalet. Vi har stort fokus på at skabe de helt rigtige rammer og stemninger til ethvert projekt. Ved arbejde med ældreboliger lægges der derfor blandt andet vægt på beboernes behov for sansemæssig stimuli, hvor dufte, lyde og berøring, syn og smag kan fremkalde minder og styrke livskvaliteten i dagligdagen.

KLØVERMARKEN

Lavenergi ældreboliger

Opførelse af 32 nye super lavenergi ældreboliger i Koldby i Thisted kommune. Boligerne er skandinaviens første ældreboliger, opført under de skærpede danske 2020 krav/for boliger.

 

Princippet er alt under et tag og tilbyder den oplagte mulighed for, at bevæge sig tørskoet rundt mellem ældreboligerne og fællesrum. Fremstår som en samling af flere huse og udgør en skulpturel helhed med en karakteristisk tagprofil og klare referencer til områdets eksisterende byggerier i såvel form som materialer. En moderne tolkning af eksisterende strukturer - længdehuse, klassiske saddeltage og markante ensidige tage.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Thisted Kommune / Områdecenter Kløvermarken

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Koldby, Thisted

 

SKALA

Dkr. 36.6 mio

13.600 kvadratmeter

 

A2´S YDELSER

Arkitektrådgivning - konkurrenceprojekt, skitsering, projektering og rådgivning/sparring under opførelsen

BRØNDERSLEV PLEJECENTER

Servicecenter, kontorer for Sundhed og Omsorg samt 48 boenheder

Det nye plejecenter og de tilhørende boenheder skaber rammer som værner om hjemlig atmosfære og samtidig åbner for et berigende fællesskab. Uanset alder og tilstand, har vi alle behov for både ro og tryghed i hjemlige rammer, samt mulighed for sammenhold og samvær med andre mennesker i fælles eller offentlige rum.

 

Projektet er vundet i totalentreprisekonkurrence og konkurrenceprojektet er udviklet af anden arkitekt. A2 arkitekterne har været arkitektrådgiver for totalentreprenøren og har stået for for- og hovedprojekt samt rådgiver og sparringspartner i opførelsesperioden.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Brønderslev Kommune og Boligforeningen PM

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Brønderslev

 

SKALA

Dkr. 74 mio

ca. 4500 kvadratmeter

 

A2´S YDELSER

Arkitektrådgivning til for- og hovedprojekt samt rådgivning og sparringspartner i opførelsesperioden

SUNDHEDSCENTER TARM

Centrum for sundhedsydelser fra både region og kommune

Ombygning af Tarm sygehus er et eksempel på en omdannelse til et centrum for sundhedsydelser fra både region og kommune. Der er skabt nye rumlige sammenhænge, der åbner for tværgående kontakt mellem forskellige funktioner.

 

Sundhedscentret er placeret i det tidligere Tarm Sygehus - kirurgiske sengeafsnit og omfatter indretning af ankomstområde, kontorer for brugergrupper, træningskøkken, træningssal, omklædning samt ændring af diverse rumfunktioner. A2 Arkitekterne har varetaget arkitektrådgivningen herunder programmering, workshopforløb og brugergruppemøder, skitsering, projektering og fagtilsyn.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Sundhedscenter Vest / Ringkøbing Amtskommune / Ringkøbing Skjern Kommune

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Tarm

 

SKALA

Ca 1500 kvadratmeter

 

A2´S YDELSER

Programmering, workshopforløb og brugergruppemøder, skkitsering, projektering, fagtilsyn

"KAFFERISTERIET"

Socialpsykiatrisk center med boenheder

Nyopførelse af socialpsykiatrisk center med boenheder. Boligerne er opdelt i to afsnit med hhv. 1-rums boliger, der er sammenbygget med den eksisterende fløj, og 2-rumsboliger placeret i en selvstændig enhed.

 

Det var væsentligt for disponering af bygningen, at forholdet mellem fællesarealet og de enkelte boliger var afstemt efter beboernes behov – så den enkelte selvstændigt kan vælge graden af deltagelse i fællesskabet - vekslen mellem hjem og fællesskab tilpasset beboernes velvære og psykiske tilstand. Fællesfaciliteterne og opholdsarealerne er derfor udformet, så der opstår nuancerede zoner, hvor man i større eller mindre grad kan være en del af de fælles aktiviteter og samvær.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Ringkøbing Amtskommune

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

Dkr. 19 mio.
1200 kvadratmeter

 

A2´S YDELSER

Programmering, skitsering, projektering og fagtilsyn, 1- og 5-års eftersyn

+45 96 10 56 10

CVR: 75 66 42 14

a2@a2arkitekterne.dk

 

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Thisted Kommune / Områdecenter Kløvermarken STATUS Færdigopført LOKALITET Koldby, Thisted SKALA Dkr. 36.6 mio. 13.600 kvadratmeter A2´S YDELSER Arkitektrådgivning - konkurrenceprojekt, skitsering, projektering og rådgivning/sparring under opførelsen

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Brønderslev Kommune og Boligforeningen PM STATUS Færdigopført LOKALITET Brønderslev SKALA Dkr. 74 mio. ca. 4500 kvadratmeter A2´S YDELSER Arkitektrådgivning til for- og hovedprojekt samt rådgivning og sparringspartner i opførelsesperioden

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Sundhedscenter Vest / Ringkøbing Amtskommune / Ringkøbing Skjern Kommune STATUS Færdigopført LOKALITET Tarm SKALA Ca 1500 kvadratmeter A2´S YDELSER Programmering, workshopforløb og brugergruppemøder, skkitsering, projektering, fagtilsyn

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Ringkøbing Amtskommune STATUS Færdigopført LOKALITET Holstebro SKALA Dkr. 19 mio. 1200 kvadratmeter A2´S YDELSER Programmering, skitsering, projektering og fagtilsyn, 1- og 5-års eftersyn

+45 96 10 56 10

a2@a2arkitekterne.dk

CVR: 75 66 42 14

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne