LÆRING

Vi har en klar holdning til at det bedste resultat opnåes gennem samarbejde og ved at turde lytte til andres ideer og forslag. Det er derfor at vi ofte direkte søger at inddrage aktører med andre kompetencer end vor egen. På skoleområdet vælger vi blandt andet at inddrage de bedste eksperter inden for læringsstile - da er vi bedst rustet til at indrette en skole så den passer til fremtiden måde at lære på. Hovedparten at de opgaver vi udvikler i samarbejde med det offentlige kræver netop at vi arbejder tværfagligt og at vi vil det gode samarbejde så der i alle aspekter skabes et godt projekt.

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

Udvidelse af friskole i flere etaper

Den stigende elevtilgang fra 29 elever i 1973 til 425 elever i dag, har været medvirkende til at skolen i årenes løb har haft et behov for at udvide skolens fysiske rammer. Tilbygningerne er eksempler på, hvordan en eksisterende bygningsmasse kan udvides, således der opnås sammenhæng mellem gamle og nye bygninger. I projekterne er der lagt vægt på, at de fysiske rammer afspejler en varm og hjemlig atmosfære i skolemiljøet, hvilket er en væsentlig parameter i skolens værdigrundlag.

 

Udvidelsen er udført i 3. etaper fra 2003 til 2011 mens 4. etape udføres fra 2014 til 2016.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Midtjyllands Kristne Friskole

 

STATUS

Igangværende

 

LOKALITET

Herning

 

SKALA

Dkr. 51 mio

 

A2´S YDELSER

Arkitektrådgivning i alle byggeriets faser - herunder udarbejdelse af konkurrenceprojekt, workshopforløb, skitsering, projektering, byggeledelse og fagtilsyn

NYSKOLEN

Etablering af ny friskole

A2 arkitekterne er arkitektrådgiver på  udviklingen af Nyskolen i Holstebro, der på nuværende tidspunkt er på tegnebrættet. Det forventes at der står midlertidige undervisningslokaler klar til skolestart 2017.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Privatejet skole

 

STATUS

Igangværende

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

Skole til ca. 225 elever samt SFO

 

A2´S YDELSER

Totalrådgivning, herunder idé- og koncept, programmering, skitsering, projektering inklusiv tilsyn og byggeledelse

SDR. OMME SKOLE

Opdateret til at møde nutidens krav og fremtidige udvidelser af elevantallet

A2 arkitekterne har varetaget alle faser af om- og nybygning af den eksisterende Sdr. Omme skole, så skolen blev opdateret til nutidens krav og de fremtidige udvidelser af elevantallet. De fysiske rammer i den nye skole understøtter elevernes indlæring og tilegnelse af viden og færdigheder.

 

Opgaven blev udført etapevis tilpasset indskoling, mellemtrin og udskoling. I nyudbygningen er aula og fællesmiljøer blevet vægtet højt. Derudover er der til- og ombygning af både undervisningslokaler, faglokaler, adminstration og kontorer.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Billund Kommune

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Sdr. Omme

 

SKALA

Dkr. 40 mio

5400 kvadratmeter

 

A2´S YDELSER

Bygherrerådgiver i alle faser til og med aflevering af det færdige projekt. Skitsering og udarbejdelse af byggeprogram i tæt workshopforløb med bygherre, skolen og brugerne. A2 arkitekterne varetog desuden EU-udbud og licitation

SØNDERLANDSSKOLEN

Konkurrenceprojekt i Holstebro

Nær Holstebros bymidte, på kanten til byens sydlige industrikvarter og landområde ligger Sønderlandsskolen. Stedet skal i fremtiden danne rammen om en fælles folkeskole for elever fra 0.- 9. årgang med skolefritidshjem (SFH) og juniorklub. Eleverne kommer fra Sønderlandets skoleområde og fra Nørrelandets skoleområde. De 2 kvarterer repræsenterer 2 meget forskellige bydele og kulturer, med hver sin historie i ”bagagen”. Nærværende projekts fornemste og vigtigste opgave er, at forene de 2 kulturer i ét samlet velfungerende bygningsanlæg, et bygningsanlæg der favner morgendagens skolebarn fra Holstebros bykvarterer.

 

A2 arkitekterne fik en andenplads i konkurrencen.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Holstebro Kommune

 

STATUS

Afsluttet

 

Holstebro

 

SKALA

Byskole med 3 spor fra 0.-9. klasse

 

A2´S YDELSER

Konkurrenceprojekt

+45 96 10 56 10

CVR: 75 66 42 14

a2@a2arkitekterne.dk

 

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Midtjyllands Kristne Friskole STATUS Igangværende LOKALITET Herning SKALA Dkr. 51 mio A2´S YDELSER Arkitektrådgivning i alle byggeriets faser - herunder udarbejdelse af konkurrenceprojekt, workshopforløb, skitsering, projektering, byggeledelse og fagtilsyn

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Privatejet skole STATUS Igangværende LOKALITET Holstebro SKALA Skole til ca. 225 elever samt SFO A2´S YDELSER Totalrådgivning, herunder idé- og koncept, programmering, skitsering, projektering inklusiv tilsyn og byggeledelse

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Billund Kommune STATUS Færdigopført LOKALITET Sdr. Omme SKALA Dkr. 40 mio 5400 kvadratmeter A2´S YDELSER Bygherrerådgiver i alle faser til og med aflevering af det færdige projekt. Skitsering og udarbejdelse af byggeprogram i tæt workshopforløb med bygherre, skolen og brugerne. A2 arkitekterne varetog desuden EU-udbud og licitation

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Holstebro Kommune STATUS Afsluttet LOKALITET Holstebro SKALA Byskole med 3 spor fra 0.-9. klasse A2´S YDELSER Konkurrenceprojekt

+45 96 10 56 10

a2@a2arkitekterne.dk

CVR: 75 66 42 14

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne