KULTUR

Der er stor udfordring i opgaver hvor der er noget bestående som der skal tages godt vare på - det kan være stedet, omgivelserne eller en bygnings historie. Udfordringen består i at modernisere med respekt for det bestående - så det nye med formsprog og funktion er med i tiden - klar til fremtiden - og at det bestående samtidig bliver forstærket og fremhævet af det nye.

 

MUSEET FOR RELIGIØS KUNST

Opført på en af Lemvigs smukkest beliggende grunde direkte ved Limfjorden

Museum opført på en af Lemvigs smukkeste beliggende grunde ved Limfjorden. Bag sig løfter sig de tæt bevoksede skrænter, der beskytter mod vestenvinden. Museets unikke og specielle placering, medførte at byggeriet først skulle godkendes af bl.a. Naturklagenævnet.

 

Huset blev godt modtaget af nævnet, idet bl.a. bygningens form, materialer og farver indgår harmonisk med landskabet. Huset har desuden et spændende rumforløb og er disponeret så rammerne for udstillingen af det religiøse kunst er optimale.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Museum for religiøs kunst

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Lemvig

 

SKALA

1000 kvadratmeter

 

A2´S YDELSER

Ansøgningsmateriale til Naturklagenævnet, skitsering, projektering og fagtilsyn

BEVARINGSVÆRDIG FISKERGÅRD

Ombygning af bevaringsværdig fiskergård i Vedersø

Gennemgribende renovering af gl. Klitgård i Vedersø. Renoveringen er foregået med respekt for den oprindelige stil og gårdens historie. Den gamle trelængede fiskergård i Vedersø har gennemgået en større ombygning, og selvom huset nu fremstår nyt og moderne, så hvisker fortiden fra husets vægge.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Privat bygherre

 

STATUS

Færdigrenoveret

 

LOKALITET

Vedersø

 

SKALA

320 kvadratmeter

 

A2´S YDELSER

Opmåling, skitsering og projektering

KNUDSENS TEATERSAL

Gennemgribende restaurering og modernisering af historisk bygning

Den gamle teatersal til Knudsens Hotel blev opkøbt og doneret til Holstebro Kommune. Herefter forestod A2 Arkitekterne en gennemgribende restaurering og modernisering af den historiske bygning.

 

En kompliceret opgave pga. bygningens dårlige tilstand. Stedet er i dag en perle for mindre arrangementer og er pga. overtrufne akustiske forhold ideel til musikarrangementer uden elektrisk forstærkning.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Vald. Birn Holding og Holstebro Kommune

 

STATUS

Færdigrestaureret

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

ca. 500 kvadratmeter

 

A2´S YDELSER

Programmering, skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn

VINDER AF

 

HOLSTEBRO KOMMUNES

ARKITEKTURPRIS 2005

+45 96 10 56 10

CVR: 75 66 42 14

a2@a2arkitekterne.dk

 

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE Museum for religiøs kunst STATUS Færdigopført LOKALITET Lemvig SKALA 1000 kvadratmeter  A2´S YDELSER Ansøgningsmateriale til Naturklagenævnet, skitsering, projektering og fagtilsyn

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE Privat bygherre STATUS Færdigopført LOKALITET Vedersø SKALA 320 kvadratmeter A2´S YDELSER Opmåling, skitsering og projektering

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Vald. Birn Holding og Holstebro Kommune STATUS Færdigrestaureret LOKALITET Holstebro SKALA ca. 500 kvadratmeter A2´S YDELSER Programmering, skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn

+45 96 10 56 10

a2@a2arkitekterne.dk

CVR: 75 66 42 14

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne