KONCEPT

Hvert år udvikles der på tegnestuen mange konceptoplæg, masterplaner, visions- og strukturplaner og kreative ideoplæg - nogle udvikler vi på egen hånd da vi har nogle ideer som vi gerne vil viderebringe og andre laves i samarbejde med forskellige aktører - alt lige fra privatpersoner, virksomheder, offentlige myndigheder til organisationer og sammenslutninger.

BETONBOLIGER

Opførsel af nyt væksthus

Betonboliger udviklet for Egersund Betongteknikk i Norge. Konceptet med boligerne er at man som familie er fremtidssikret med et større økonomisk råderum pga. lave udgifter til energiforbrug, da boligerne er energi-producerende. Derfor har man ved et normalt forbrug ingen eller ganske få el- eller varmeregninger som skal betales.

 

Formsproget for boligerne er nutidigt og innovativt, og afspejler, at her er der tale om fremtidens energibolig. Hovedformen er energimæssig korrekt i forhold til placering af solceller og kompaktheden i forhold til bedst mulig energiudnyttelse.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Egersund Betongteknikk, Norge

 

STATUS

-

 

LOKALITET

Norge

 

SKALA

-

 

A2´S YDELSER

Ide og konceptudvikling

NØRREPORT VISIONSPLAN

Ide-udkast til udbygning af Nørreport-området

A2 arkitekterne har udarbejdet et ide-udkast til udbygning af Nørreport-området og City-detailhandlen i Holstebro.

 

Forslaget bygger på at Holstebro indre by står foran en markant udvikling, idet flere centralt placerede industri og erhvervsgrunde så som Politigrunden, sygehuset og slagterigrunden er i færd med at blive afviklet, med henblik på at indgå som byudviklingsarealer på sigt. Såfremt orienteringen af indre bys udvikling rettes mod nord og nordøst, vil Nørreport-området omkring Polititorvet og Nørreport Centret

blive et centralt hængsel mellem den eksisterende bymidte og  den mulige nye bymidte omkring slagterigrunden.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

DATEA / DADES

 

STATUS

-

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

Mulig fremtidig udvidelse af 20.000 kvadratmeter butiksareal

 

A2´S YDELSER

Idé og konceptudvikling incl. udarbejdelse af visionsplan i samarbejde med Proffart og Spacelab.

HOLSTEBRO SØPARK

Sport, natur og rekreationsmiljø

A2 arkitekterne har sammen med lokale kræfter og interessenter, ro- og kajakklubberne samt Holstebro Kommune taget initiativ til et udviklingsprojekt omhandlende Holstebro Søpark.

 

Visionen for Holstebro Søpark tager udgangspunkt i, at udviklingen i kultur- og fritidslivet kræver nye svar i de kommende år. Området bliver byens port til de vigtigste rekreative arealer og centrum for vandsport og motion. En vigtig del af projektet er fokuseret på udvikling af samspillet mellem de forskellige interessegrupper omkring søen, og den bæredygtige vision er energi fra vind, sol og vand

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Holstebro Kommune m.fl.

 

STATUS

Igangværende

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

-

 

A2´S YDELSER

Projektering, organisering, skitsering og fundraising

+45 96 10 56 10

CVR: 75 66 42 14

a2@a2arkitekterne.dk

 

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Egersund Betongteknikk, Norge STATUS - LOKALITET Norge SKALA - A2´S YDELSER Ide og konceptudvikling

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE DATEA / DADES STATUS - LOKALITET Holstebro SKALA Mulig fremtidig udvidelse af 20.000 kvadratmeter butiksareal A2´S YDELSER Idé og konceptudvikling incl. udarbejdelse af visionsplan i samarbejde med Proffart og Spacelab

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Holstebro Kommune m.fl. STATUS Igangværende LOKALITET Holstebro SKALA - A2´S YDELSER Projektering, organisering, skitsering og fundraising

+45 96 10 56 10

a2@a2arkitekterne.dk

CVR: 75 66 42 14

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne