FORSYNING

A2 Arkitekterne har i adskillige år arbejdet som arkitektrådgiver med speciale inden for Forsyning, Energi og Miljø. Vi har i kraft af udviklingen og vor placering i Nupark valgt at fokusere på netop dette område, hvor vi har opnået et bredt spektrum af kompetencer. Det gør os i stand til at tilbyde kompetent rådgivning inden for alle opgavetyper - lige fra mindre forskønnelsesopgaver til storskalaprojekter hvor funktion, teknik, økonomi og arkitektur spiller sammen som en helhed.

MAABJERG ENERGY CONCEPT - MEC

Danmarks første fuldskalaanlæg af 2. generation bioethanol

Maabjerg Energy Concept er visionen om at lave en samlet bæredygtig energiløsning baseret på lokale og CO2 neutrale råvarer, ved anvendelse af de senest nye teknologier. Projektet samtænker flere energi- og forsyningsformål i et helhedsorienteret systemkoncept, hvor synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt og med stor effektivitet. Konceptet tilfredsstiller flere formål: Der produceres varme og el, biogas og transportbrændstof, og endelig udnyttes næringsstofferne til gødningsformål.

 

Anlægget forventes færdigopført og i drift i 2016.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Vestforsyning, NOMI og Struer Forsyning sammen med DONG og Novozymes

 

STATUS

Afventer igangsættelse

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

Dkr. 2.5 mia

 

A2´S YDELSER

Arkitektrådgivning

SE VIDEO OM PROJEKTET

MAABJERG BIOENERGY

Verdens hidtil største biogasanlæg

Planlægningen af verdens hidtil største biogasanlæg startede i 2003 med opførelse i 2010 til primo 2012, efter en lang proces, hvor blandt andet afgifttaksterne for el, produceret med biogas, er blevet ændret, således den CO2-reducerende energiproduktion kan finde sted under økonomisk rentable vilkår.

 

En af visionerne for Maabjerg BioEnergy var at skabe et anlæg, der ikke belaster det nære miljø og fremtræder rent og lugtfrit. Der er arbejdet med en åbenhedsstrategi, hvor anlægget skal være designet til at kunne modtage mange besøgend, som skal præsenteres for anlægget på en oplevelsesrig og interessant måde.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Maabjerg BioEnergy

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

Dkr. 350 mio

 

A2´S YDELSER

Områdeplanlægning, skitsering, byggeprogram og projektering af bygningsdelen til funktionsudbud. Desuden byggeledelse og fagtilsyn på bygningsdelen og sikkerhedskoordinering i opførelsesperioden

SE VIDEO OM PROJEKTET

HÆDRENDE OMTALE

 

HOLSTEBRO KOMMUNES

ARKITEKTURPRIS 2012

NIBSBJERG VANDCENTER

Nyt vandværk i Holstebro

Nibsbjerg Vandcenter er placeret på et rekreativt, grønt areal omkrandset af høj løvskov. Bygningens overflader er ligefremme og fremstår i deres autentiske overflade, i pagt med naturen, og fortæller om en bygning der har skubbet sig op af jorden ... om vandets vej fra undergrund til overflade.

 

A2 modtager den danske, international anerkendte pris, Insitu prisen 2010 for arbejdet med Nibsbjerg Vandcenter. Selvsamme projekt modtager også Holstebros Arkitekturpris. Bygherre er Vestforsyning.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Vestforsyning A/S

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

Drk. 35 mio

 

A2´S YDELSER

Programmering, skitsering, projektering og fagtilsyn

SE VIDEO OM PROJEKTET

VINDER AF

 

HOLSTEBRO KOMMUNES

ARKITEKTURPRIS 2010

DANSK BETON
IN-SITU PRISEN 2011

VESTFORSYNING KUNDECENTER

Kundecenter & administration

Med det nye kundecenter fik virksomheden, Vestforsyning, styrket sin profil mod offentligheden.

 

Udformningen er tænkt som en synlig knopskydning, der på en gang underligger sig det overordnede arkitekturkoncept for området, og anslår sit eget tema for formgivningen.

INFORMATION OM PROJEKTET

 

BYGHERRE

Vestforsyning

 

STATUS

Færdigopført

 

LOKALITET

Holstebro

 

SKALA

-

A2´S YDELSER

Programmering, skitsering, projektering og fagtilsyn

+45 96 10 56 10

CVR: 75 66 42 14

a2@a2arkitekterne.dk

 

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Vestforsyning, NOMI og Struer Forsyning sammen med DONG og Novozymes  STATUS Afventer igangsættelse LOKALITET Holstebro SKALA Dkr. 2.5 mia  A2´S YDELSER Arkitektrådgivning

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Maabjerg BioEnergy STATUS Færdigopført LOKALITET Holstebro  SKALA Dkr. 350 mio A2´S YDELSER Områdeplanlægning, skitsering, byggeprogram og projektering af bygningsdelen til funktionsudbud. Desuden byggeledelse og fagtilsyn på bygningsdelen og sikkerhedskoordinering i opførelsesperioden

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Vestforsyning A/S STATUS Færdigopført LOKALITET Holstebro SKALA Drk. 35 mio A2´S YDELSER Programmering, skitsering, projektering og fagtilsyn

INFORMATION OM PROJEKTET

BYGHERRE Vestforsyning STATUS Færdigopført LOKALITET Holstebro SKALA - A2´S YDELSER Programmering, skitsering, projektering og fagtilsyn

+45 96 10 56 10

a2@a2arkitekterne.dk

CVR: 75 66 42 14

Nupark 49

7500 Holstebro

A2 arkitekterne